Technická podpora

Údaje o produkte sú vaším základom a vaším najcennejším aktívom. Technická podpora pre inovácie vyžaduje rýchlu, citlivú a dôveryhodnú spoluprácu pre správu kmeňových dát a implementáciu technických aplikácií.

Technická podpora2019-08-13T13:17:11+02:00

Technická podpora SpecPage je dostupná a spoľahlivá; garantujeme partnerskú spoluprácu s jasne definovanou podporou, ktorá je proaktívna, spoľahlivá, flexibilná a dôsledne slúži potrebám našich klientov.

Vzdialená podpora je k dispozícii prostredníctvom aplikácie TeamViewer. TeamViewer poskytuje okamžitú podporu pre online požiadavky; je interaktívny a citlivý a umožňuje bezpečné pripojenie, ktoré sa po každom tréningu alebo žiadosti o technickú podporu odstráni.

Technická podpora zahŕňa:

  • Riadenie kmeňových dát
  • Riadenie životného cyklu produktu
  • Riadenie simulácie
  • Projektové riadenie nákladov
  • Administratívne, rozpočtové a obchodné plánovanie
  • Správa konfigurácie
  • Riadenie výcvikového kurzu

Buďte v kontakte

Kontaktujte nás a získajte viac informácií o našich produktoch a službách.

kontaktuj nás

Compliance E-Book

Ako zostať v súlade so stále sa meniacim trhom.

Download now
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Please see our privacy policy for further information. Ok