Loading...

Správa životného cyklu produktu2019-08-21T16:38:55+02:00

Riadenie životného cyklu produktu (PLM) poskytuje dôveryhodný a spoľahlivý základ pre digitálnu transformáciu – jediný zdroj hodnovernosti, transparentnosti a sledovateľnosti sa vytvára vtedy, keď výrobcovia používajú inovatívne riešenie koncového procesu PLM.
Na dosiahnutie maximálnych hmatateľných a merateľných prínosov z výrobných procesov, výrobcovia musia efektívne spravovať svoje údaje. Údaje o produkte sú kľúčom k zvýšeniu príjmov a návratnosti investícií. PLM je osvedčeným nástrojom na zabezpečenie zvýšenej transparentnosti, sledovateľnosti, riadenia dodávateľa a globálneho dodržiavania právnych predpisov.

PLM Pillars

PLM optimalizuje najväčšie aktívum výrobcov potravín a nápojov – ich údaje. Poskytuje príležitosti na kontrolu nákladov a zvýšenie kvality od myšlienky až po hotový výrobok.
Pred výskumom a vývojom, keď náklady a dostupnosť dodávateľa určujú ziskové rozpätie produktu, PLM sleduje zdroj surovín, dátum spracovania, dátum exspirácie a informácie o alergénoch – všetky informácie potrebné na vykonanie najlepších rozhodnutí pre obstarávanie, výber dodávateľov a náklady na suroviny prostredníctvom riadenia dodávateľa.

Inovatívne procesné riešenia PLM sú globálnymi štruktúrami riadenia projektov a portfólií, podporujú inovácie nových produktov a majú flexibilitu pri prispôsobovaní sa stále sa meniacim medzinárodným predpisom v oblasti dodržiavania predpisov, zákonov a požiadaviek.

Sledovateľnosť, komplexné a presné údaje o produkte, ktoré umožňujú správu materiálov a receptov v celej štruktúre produktu a životnom cykle, sú zjednodušené pomocou procesných riešení PLM. Ľudské chyby, duplikácie údajov a duplicitné úsilie v oblasti práce, ako aj chyby pri zadávaní údajov sa často vyskytujú pri opakovaných úlohách – automatizácia a digitalizácia však eliminuje chybovosť, nepresnosti, neefektívnosť a poskytuje príležitosti na prideľovanie talentov v tímoch úlohám generujúcim zisk.

PLM umožňuje adaptívne funkcie, znižuje náklady a podporuje agilný vývoj nových a atraktívnych produktov. PLM je najdôležitejším nástrojom na dosiahnutie konkurenčných výhod v potravinárskom a nápojovom priemysle:

  • Zjednodušenie identifikácie surovín a kontroly kvality
  • Online formuláre umožňujú jednoduché nahrávanie a revíziu údajov týkajúcich sa produktov
  • Informácie o produktoch a procesoch môžu byť zdieľané s užívateľmi naprieč tímami, oddeleniami – z výrobného závodu na autorizovaných zariadeniach
  • Návrhy produktov a štítkov môžu byť zdieľané s autorizovanými zainteresovanými stranami, zmeny sú okamžité a vývojári môžu pristupovať k informáciám na diaľku
  • Efektívne riadenie zásob
  • Možnosť dosiahnutia stavu prvý na trhu na zvýhodnenie požiadaviek spotrebiteľov

PLM – návratnosť investícií

ROI Calculator

Buďte v kontakte

Kontaktujte nás a získajte viac informácií o našich produktoch a službách

kontaktuj nás

ROI pre PLM E-Book

ROI pre nasadenie PLM v potravinárskom a nápojovom priemysle.

Download now
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Please see our privacy policy for further information. Ok